Partner van Waze en Google Maps
Telefoon
0543 49 00 88
E-mail

Realtime Traffic Update Data

Reistijdinformatie wordt niet enkel via apps verspreid, maar ook via wegkantsystemen. Op veel rijkswegen en provinciale wegen worden weggebruikers geïnformeerd over incidenten, files en reistijdinformatie. Wij kunnen op basis van FCD (floating car data) real-time verkeersinformatie leveren voor DRIP’s en mobiele tekstkarren. Dit is van toegevoegde waarde voor bijvoorbeeld evenementen of incidenten, omdat deze informatie ingewonnen wordt op alle wegen en niet enkel op hoofdwegen.

Informatie die geboden wordt zijn: vertragingstijden op een bepaalde route, reistijden over verschillende routes, alternatieve routes in geval van incidenten en oorzaken van incidenten.

Wij leveren deze informatie in de vorm van een data API, waardoor DRIP’s en mobiele tekstkarren hier hun eigen vorm aan kunnen geven.

Meer informatie of vrijblijvende demo?

Wij laten graag zien wat je met het combineren van databronnen kunt doen.
Neem contact op