Partner van Waze en Google Maps
Telefoon
0543 49 00 88
E-mail

Event Support

Jouw bezoeker zo goed mogelijk informeren, dat is waar het om draait bij Event Support. Het is heel makkelijk, even een linkje naar google maps en 9292 en we zien wel hoe de bezoeker naar het evenement komt. Wij geloven dat die tijd voorbij is en dat de klantreis begint vanaf het moment dat de bezoeker besluit tickets voor jouw evenement aan te schaffen. Vanaf dat moment hebben we contact met de bezoeker en moeten we er voor zorgen dat dat contact ook in stand blijft. Alleen op die manier kunnen wij er voor zorgen dat we regie houden op de manier hoe jouw bezoeker naar het evenement komt. Zeker nu, met de 1,5 meter samenleving, is regie in de bezoekersstromen heel belangrijk geworden.  Naast de conventionele methoden die al jaren gebruikt worden bieden communities als Waze, de sociale media en online platformen zoals Google, allerlei nieuwe methoden om de bezoeker te bereiken. Hiermee informeren wij onder andere over de te verwachte hinder, de reismogelijkheden en de alternatieven. 

Met de mogelijkheden van Event Support, zoals verder beschreven in dit document, kunnen wij organisaties volledig ontzorgen als het gaat om het informeren van de bezoekers van een evenement. Maar daar houdt het voor ons niet op. Ook juist het informeren van mensen die niet naar het evenement komen is erg belangrijk, bijvoorbeeld omwonenden of de dagelijkse forens. Onze ambitie hierbij is om ook juist gebruik te maken van de kwaliteiten en competenties die in de organisatie aanwezig zijn en waar nodig of gewenst deze aan te vullen. Een voorbeeld hiervan is: hebben jullie al een social media team, dan zullen wij hen voorzien van nuttige informatie en tools in plaats van het opzetten van een parallel team. Op die manier denken wij echt met jullie mee.

Doelen die bereikt worden door de inzet van event support zijn:

  • In kaart brengen en sturing op het reisgedrag van jouw bezoekers;
  • Betere beleving van jouw bezoekers;
  • Informeren van forenzen wat zij onderweg aan hinder gaan tegenkomen;
  • Minder hinder voor omwonenden;
  • In contact komen met reizigers tijdens jouw evenement;
  • Voldoen aan eisen vanuit de overheid (1,5 meter samenleving).

Communiceren met de bezoeker

Contact krijgen met de bezoeker is één, maar contact houden is twee. Door contact te houden met je bezoeker kan je een relatie opbouwen. Het grote voordeel daarvan is dat je in de praktijk dingen gedaan krijgt. Bezoekers wil je niet alleen een ticket verkopen, je wil de beleving verkopen en daarbij hoort ook de mobiliteit en bereikbaarheid.

Mobility portal

Voor het onderhouden van contact met de bezoeker gebruiken wij de Mobility Portal. Dit is een multimodale reisplanner die iedere bezoeker van jouw locatie of evenement een persoonlijk route advies geeft. Belangrijk hierbij is dat we hierin wel nadrukkelijk rekening houden met de collectieve waarde hiervan. Wat dit inhoudt staat hieronder bij ‘Collectief persoonlijk reisadvies’..

Contact met de bezoeker moet zich aanpassen aan de fase waar de bezoeker zich in bevindt. Wil de bezoeker in eerste instantie slechts zijn kaartje kopen, dan laten we het op dat moment ook daarbij. Wat we wel doen, is het meegeven van een optie om later nog in contact te komen met de gebruiker op het moment dat hij open staat voor meer informatie. Bijvoorbeeld een maand voor het evenement is het veel relevanter om aan te komen met parkeer- of OV-tickets dan tijdens de aankoop van de kaartjes.

Wij zien de klantreis van jouw locatie/evenement in drie fases zoals in de afbeelding hieronder is weergeven.

Collectief persoonlijk reisadvies

Collectief en persoonlijk lijkt elkaar tegen te spreken, maar dit is bij de Mobility Portal toch niet het geval. In eerste instantie gaan we uit van het collectief. Wij bepalen, samen met de organisatie of gebiedsregisseur, binnen welke kaders de navigatie plaats gaat vinden. Hierbij valt te denken aan het bepalen van de beste parkeerplaats (kom je uit het noorden, dan willen we niet dat je de auto in het zuiden neerzet), of welk OV-station de beste eindhalte is. Het kan best mogelijk zijn dat voor jou een halte ‘te vroeg’ beter uitpakt dan dat iedereen bij dezelfde halte uitstapt met opstoppingen en onveiligheid als gevolg.

Regie op de reis

Met onze tools willen wij de bezoeker van het evenement informeren over de (on)mogelijkheden om het evenement te bereiken

Wegafsluitingen of aanpassingen

Bij grootschalige evenementen worden altijd wegen afgesloten, omleidingsroutes ingesteld en misschien wel extra parkeerplaatsen gecreëerd.

TripService zorgt ervoor dat de situatie op de weg altijd in real-time wordt vertaald naar de navigatie in het voertuig. Onze informatie komt terecht bij de meest gebruikte navigatie (apps) van Nederland.

Dit kunnen wegafsluitingen zijn, maar ook informatie over verkeersregelaars. Daarnaast passen wij maximumsnelheden aan en tekenen we tijdelijke wegen of parkeerplaatsen in. Deze aanpassingen zorgt er voor dat de weggebruiker nooit verrast wordt en voor meer veiligheid bij de mensen die op de weg aan het werk zijn. Speciaal voor dit doel hebben wij een app bedacht die het mogelijk maakt voor jou als organisator om meldingen door te zetten naar de weggebruiker. Ongevallen of verkeersregelaars worden dan direct online zichtbaar gemaakt en weggebruikers worden gewaarschuwd. 


Wegprioritering

Het invoeren van afsluitingen op wegen die wel toegankelijk zijn, is niet mogelijk. Wat wel kan, is om routes in Waze te prioriteren op basis van vertrekpunt en/of bestemming. Daarnaast kunnen bepaalde gebieden worden aangewezen voor bestemmingsverkeer, waardoor doorgaand verkeer rond deze wegen gestuurd wordt.

Waze Community 

De kracht van Waze is de community, die de kaarten en de verkeerssituatie up-to-date houdt. Iedere gebruiker van Waze app draagt bij aan de informatie van Waze door gegevens over snelheid en positie te delen, maar ook door zelf meldingen te maken over bijzondere situaties.

In alle delen van de wereld zijn communities actief, die nieuwe wegen intekenen, bijzonderheden als wegwerkzaamheden doorvoeren en controleren of ingevoerde informatie betrouwbaar en compleet is. In Nederland is deze community verenigd in de Stichting Waze Nederland. Wij werken samen met deze stichting en zetten de leden vaak in bij wegwerkzaamheden en evenementen.

De community is getraind in het invoeren van (tijdelijke) verkeerssituaties, omleidingen en afsluitingen in Waze. Hierdoor garanderen wij niet alleen de kwaliteit in Waze, maar ook die van Google Maps. Alle informatie die wij invoeren in Waze wordt namelijk automatisch overgenomen in Google Maps.

Ter ondersteuning van het operationeel team, bieden wij een tool aan die helpt in het voorzien van de juiste informatie over en aan de weggebruiker. Wij zetten gebruikersdata om naar data die te gebruiken is monitoring, incidenten detectie en scenario bepaling.

Event Traffic Dashboard

Tijdens een evenement is het van belang dat de doorstroming in het gebied geborgd is. Monitoring van instroom en uitstroom routes  is daarbij van groot belang. Door inzicht in doorstroming is het mogelijk proactief te handelen en maatregelen te treffen om te zorgen dat het verkeer in beweging blijft. Met het Event Traffic Dashboard wordt extra congestie voorkomen en worden incidenten sneller gedetecteerd door meldingen van Waze-gebruikers en uit andere bronnen. Hieronder is een afbeelding van het Dashboard, zoals die bij de Johan Cruijff ArenA op dit moment in gebruik is.

Naast inzicht in de verkeersdoorstroming biedt het dashboard ook een basis voor incidenten detectie door de weggebruiker. Alle meldingen van Waze-gebruikers worden real-time weergegeven in het dashboard. Tevens is het mogelijk om te analyseren hoeveel Waze gebruikers zich in een bepaald gebied bevinden. Dit doen we door middel van geo-fencing. Alle data in het dashboard wordt bewaard, waardoor achteraf rapportages getoond kunnen worden.

Functies

Naast de real-time weergave van doorstroming en incidenten detectie heeft het dashboard ook een historie-module. In deze module kunnen allerlei interessante analyses worden gemaakt. Door het opslaan van data kan op een later moment de prestaties van instroom en uitstroom routes worden gemeten. Dit geeft interessante inzichten. Ook kan worden gemeten of een gewijzigde scenario het juiste resultaat heeft opgeleverd.

Bijzonderheden tijdens het evenement kunnen worden opgenomen in het gebeurtenissenlogboek. Denk aan incidenten of bijvoorbeeld scenario’s die worden gestart. Achteraf kunnen deze gebeurtenissen worden teruggezien in de geschiedenis.

Op onze roadmap staat ook de ontwikkeling van een scenariomanager, waarmee scenario’s automatisch op basis van bepaalde triggers kunnen worden ingeladen in Waze en Google Maps.

Meer informatie of vrijblijvende demo?

Wij laten graag zien wat je met het combineren van databronnen kunt doen.
Neem contact op