Partner van Waze en Google Maps
Telefoon
0543 49 00 88
E-mail

Online Traffic Management

De weggebruiker zo goed mogelijk informeren, dat is waar het om draait bij Online Traffic Management. Naast de conventionele methoden die al jaren gebruikt worden, bieden communities als Waze, social media en online platformen zoals Google, allerlei nieuwe methoden om de weggebruiker te bereiken. Hiermee informeren wij onder andere over de te verwachte hinder, de reismogelijkheden en de alternatieven. Voor de wegbeheerder komt informatie vanuit de weggebruiker beschikbaar, zoals incidenten en doorstroming.

Met de mogelijkheden van Online Traffic Management, zoals verder beschreven in dit document, kunnen wij organisaties volledig ontzorgen als het gaat om het informeren van weggebruikers, bezoekers en omwonenden. Onze ambitie hierbij is om ook gebruik te maken van de kwaliteiten die in de organisatie van onze opdrachtgevers aanwezig zijn en waar nodig of gewenst deze aan te vullen. 

Doelen die bereikt worden door de inzet van online traffic management zijn:

  • Het behalen van meer bereik rondom wegwerkzaamheden of evenement;
  • Het weren van reizigers naar een bepaald gebied;
  • Informeren van reizigers wat zij onderweg aan hinder gaan tegenkomen;
  • Sentiment bepaling van jouw doelgroep tijdens wegwerkzaamheden;
  • In contact komen met reizigers tijdens wegwerkzaamheden of een evenement.

Informeren

De overheid heeft tijdens wegwerkzaamheden allerlei methoden om mensen te bereiken. Met onze tools willen wij opdrachtgevers ondersteunen om zo optimaal mogelijk te informeren. In de basis richten wij ons hierbij op de mensen op de weg. Dit zijn vooral reizigers van A naar B, maar ook hebben we de mogelijkheid om andere groepen te informeren, zoals omwonenden. Dit doen we door informatieberichten en veiligheidsberichten te versturen.

Informatieberichten

Informatieberichten kunnen wij versturen via allerlei platformen en systemen. Via Waze bereiken we direct de weggebruiker, via sociale media en Google Display kunnen we nagenoeg iedereen in Nederland (en daarbuiten) bereiken. Belangrijk bij het opzetten van een informatiecampagne is het bepalen van de doelgroep. Wie wil je bereiken, maar nog belangrijker, welke actie moet die doelgroep ondernemen? Is dat het opnemen van informatie, het downloaden van een app, of het doorklikken naar een webpagina?

Onze selectie methode stelt ons in staat om op basis van sub-groep (forens, omwonende, ondernemer), eigenschappen(leeftijd, geslacht) en locatie (geofencing) de juiste selectie te maken. Hierin speelt ook de keuze van het kanaal een rol. Via Instagram wordt een andere doelgroep aangesproken dan via LinkedIn. Samen met de opdrachtgever bespreken wij het doel van de campagne en de gewenste call to action.

Naast het inrichten van de campagnes kunnen wij ook voorzien in eigen landingspagina’s van waaruit de gebruiker doorgestuurd kan worden naar de juiste bestemming.

Analyseren

Ter ondersteuning van het operationeel team, bieden wij een tool aan die helpt in het voorzien van de juiste informatie aan de weggebruiker. Wij zetten gebruikersdata om naar data die te gebruiken is door de opdrachtgever.

Event Traffic Dashboard

Tijdens wegwerkzaamheden is het van belang dat de doorstroming geborgd is. Monitoring van omleidingsroutes is daarbij van groot belang. Door inzicht in doorstroming is het mogelijk proactief te handelen en maatregelen te treffen om te zorgen dat het verkeer in beweging blijft. Met het Event Traffic Dashboard wordt extra congestie voorkomen en worden incidenten sneller gedetecteerd door meldingen van Waze-gebruikers en uit andere bronnen. Hieronder is een afbeelding van het Dashboard, zoals die bij de Johan Cruijff ArenA op dit moment in gebruik is.

Naast inzicht in de verkeersdoorstroming biedt het dashboard ook een basis voor incidenten detectie door de weggebruiker. Alle meldingen van Waze-gebruikers worden real-time weergegeven in het dashboard. Tevens is het mogelijk om te analyseren hoeveel Waze gebruikers zich in een bepaald gebied bevinden. Dit doen we door middel van geo-fencing. Alle data in het dashboard wordt bewaard, waardoor achteraf rapportages getoond kunnen worden.

Sturen

Wegafsluitingen of aanpassingen

Grootschalige wegwerkzaamheden, een incident of juist een zomerse dag met heel veel dagjesmensen. TripService zorgt ervoor dat de situatie op de weg altijd in real-time wordt vertaald naar de navigatie in het voertuig. Onze informatie komt terecht bij de meest gebruikte navigatie (apps) van Nederland.

We zorgen er voor dat afsluitingen op de kaart komen, maar letten hierbij ook op tijdelijke snelheidslimieten of tijdelijke wegen. Deze aanpassingen zorgen er voor dat de weggebruikers nooit verrast worden en voor meer veiligheid bij de mensen die op de weg aan het werk zijn.

Wegprioritering

Het invoeren van afsluitingen op wegen die wel toegankelijk zijn, is niet mogelijk. Wat wel kan, is om routes in Waze te prioriteren op basis van vertrekpunt en/of bestemming. Daarnaast kunnen bepaalde gebieden worden aangewezen voor bestemmingsverkeer, waardoor doorgaand verkeer rond deze wegen gestuurd wordt.

Mobility Portal

Sturing door middel van een werkgeversaanpak is ook erg effectief. Door hiervoor te kiezen wordt direct een grote gebruikersgroep bereikt. Daarnaast is dit minder vrijblijvend, aangezien het door een werkgever wordt aangeboden of geadviseerd.

Hieronder is de Mobility Portal, onze multimodale reisplanner. Met deze tool kunnen wij forenzen en bezoekers optimaal adviseren over hun reis.

Anders dan normale routeplanners is de mobility portal een bestemmingsplanner. De bestemming is dus leidend en al vooraf bekend. Hierdoor kunnen wij een persoonlijk reisadvies geven, die toch een collectief karakter heeft.

Een klein voorbeeld hiervan:

De portal draait op dit moment in het ArenAPoort gebied in Amsterdam. Hier zijn veel verschillende bestemmingen met een veelvoud aan parkeerplaatsen. Een standaard routeplanner kijkt welke parkeergarage het dichtst bij jouw bestemming is en raad die aan. De Mobility Portal doet dat niet. Wij kijken eerst naar de locatie en gaan dan in overleg welke eigenschappen meegenomen moeten worden. In ons advies kan bijvoorbeeld de aanrijroute een grote rol spelen. Komt iemand uit Groningen, dan wordt standaard een parkeerplaats in het noorden van het gebied aangeboden. Iemand uit Utrecht krijgt er juist één in het zuiden. Zo zorgen we er voor dat bepaalde verkeersstromen elkaar niet gaan kruisen.

De Mobility Portal is uitermate geschikt voor grote bestemmingsgebieden zoals bedrijventerreinen. Voorbeelden hiervan zijn de Zuidas, Utrecht Science park of Eindhoven brainport. Maar ook kleinere bestemmingen kunnen hier uiteraard ook baat bij hebben.

Een groot voordeel van de portal ten opzichte van Google Maps of Waze is het feit dat wij echt multimodaal zijn. Zo ontsluiten we uiteraard de standaard modaliteiten, maar daarnaast ook vervoersmiddelen die niet in standaard planners zitten. Besteld vervoer, deel mobiliteit of medewerkersvervoer kunnen wij ontsluiten in de portal. Op basis van bepaalde eigenschappen en keuzes zal hier in een beste optie worden aangeboden.

Ook het boeken van de reis behoort tot de mogelijkheden. Of het nu het betalen van een parkeerkaartje is, of het boeken van de OV-reis, alle modules zijn in de Mobility Portal aanwezig.

Meer informatie of vrijblijvende demo?

Wij laten graag zien wat je met het combineren van databronnen kunt doen.
Neem contact op