Tools voor evenementen

Evenementen zorgen vaak voor verkeersdrukte in een bepaalde periode in een bepaald gebied. Monitoring van verkeersstromen en het sturen van weggebruikers op basis van actuele informatie, helpt een evenement om voor haar bezoekers een betere service te leveren. Daarnaast kan het sturen op reisgedrag, door van te voren opties in kaart te brengen, ook helpen om als evenement invulling te geven aan het verminderen van de CO2 uitstoot van bezoekersverkeer.

Voorbereiding

Wij hebben verschillende oplossingen, die gezamenlijk helpen om de mobiliteit rond een evenement beter te organiseren. Het begint met het in kaart brengen van het vervoersplan en de communicatie hierover naar bezoekers. Wij kunnen daarbij organisatoren helpen om het vervoersplan in Waze en Google Maps te verwerken, waardoor reizigers die navigeren op de hoogte zijn van de gewijzigde verkeerssituatie rondom een evenement. Dit kan via de Waze Community en onze Traffic Reportal.

Communicatie

Wil je in contact komen met jouw bezoekers? Dan zetten wij graag samen met jou Online Traffic Management in, waardoor je via Waze, Google en verschillende social media platformen jouw bezoekers kunt bereiken. Om jouw bezoekers een persoonlijk reisadvies te geven, is de Mobility Portal de ideale tool. Dit zorgt voor een helder overzicht van alle reisopties en de bezoeker kan hierbij veel reisopties vaak direct bestellen en betalen. Op de dag van het evenement zorgt het Mobility Portal vervolgens voor een actueel overzicht van de gekozen reis.

Analyse

Het Event Traffic Dashboard helpt om inzicht te krijgen in actuele verkeersstromen en bijzonderheden op de wegen rondom het evenement. Vaak kent een evenement een operationeel centrum waar ook mobiliteit wordt geregeld en ons dashboard is hierbij al vaak een belangrijk hulpmiddel gebleken.

Sturen

Bezoekers die met de auto onderweg zijn en navigeren met Waze of Google Maps, kunnen wij continu voorzien van de beste route. Ook voor toevallige passanten rondom een evenement, die navigeren met deze tools, hebben wij de mogelijkheid om hen te voorzien van actuele verkeersinformatie. Hierin werken wij samen met Stichting Waze Vrijwilligers Nederland, waardoor wij een ervaren editor uit de Waze Community bij een evenement kunnen plaatsen.