Tools voor wegwerkzaamheden

Wegwerkzaamheden komen veel voor, zowel gepland als ongepland. Wij ondersteunen overheden en marktpartijen met overzichtelijke informatie rondom wegwerkzaamheden. Omleidingsroutes en afsluitingen in de juiste tijdframes, worden door ons verwerkt in Waze en Google Maps, dankzij de samenwerking met de Waze Community. Actuele veranderingen kunnen hierdoor direct worden opgevangen en doorgegeven. De Traffic Reportal biedt de mogelijkheid om zelfstandig aanpassingen door te voeren in de meest gebruikte navigatiesystemen.

Ons Roadwork Traffic Dashboard geeft een helder overzicht van het actuele verkeersbeeld rondom de wegwerkzaamheden. Ook omleidingsroutes kunnen dankzij ons dashboard continu worden gemonitord. Indien gewenst kunnen wij over een bepaalde periode ook historische gegevens bijhouden zodat het verkeersplan goed geëvalueerd kan worden.

Automobilisten die navigeren met Waze informeren wij over wegwerkers door waarschuwingen in-car, wat een belangrijke bijdrage levert aan hun beider veiligheid. Ook kunnen wij automobilisten informeren over alternatieven, zowel in route als in modaliteiten. Online Traffic Management is de dienst die wij bieden voor het communiceren met weggebruikers en omwonenden rondom wegwerkzaamheden.

Voor wegwerkzaamheden bieden wij ook een compleet pakket aan via onze Minder Hinder aanpak.