Nederland Waterland! Water is voor de meeste Nederlanders niet weg te denken uit het landschap. Dit heeft niet alleen invloed op waar wij ons vestigen, maar ook op het wegennet. Bruggen zijn een belangrijke verbinding tussen verschillende stukken land. Weg- en waterverkeer moeten goed op elkaar worden afgestemd om de doorstroming zo efficiënt mogelijk te houden. Door weggebruikers te informeren over de openingen van de bruggen, kan er een keuze worden gemaakt over je geplande route. 

Hoe zat het ook alweer met de bruggen?

We zijn vijf jaar geleden met Wegstatus begonnen om op basis van beschikbare verkeersdata meerwaarde te creëren voor de weggebruiker. Toen de NDW ook informatie over de beschikbaarheid van bruggen ging leveren, waren wij de eerste marktpartij die deze informatie ook in een navigatiesysteem (Waze) liet zien. Naast een melding dat de brug open stond, werd op basis van historische gegevens ook voorspeld hoe lang de brug gemiddeld open staat.

Zit de gebruiker van de navigatie te wachten op dit soort meldingen?

Om te onderzoeken wat de toegevoegde waarde is van de brugmeldingen hebben we in 2019 in opdracht van Rijkswaterstaat een tweetal onderzoeken uitgevoerd. Uit het bevragen van ruim 500 Wazers bleek dat zij de meldingen waardeerden. De meldingen kregen een gemiddeld rapportcijfer van 7,8 en nauwelijks onvoldoendes.

Maar wat deden ze dan met deze informatie?

In Waze kregen de gebruikers automatisch een alternatieve route, de keuze uit een route of alleen een informerende melding. Bijna 48% van de Wazers naderden de brug met een lagere snelheid. Vanuit verkeersveiligheid (minder kans om op een file te botsen) en brandstofbesparing natuurlijk een mooi effect! Van de overige Wazers heeft 38% een andere route gekozen. Stilstaan voor een open brug is natuurlijk ook niet fijn. Ruim 46% van de Wazers gaven toe dat als ze geen melding hadden gekregen, ze gewoon doorgereden waren zonder af te remmen of om te rijden.

Zijn jullie nu klaar met de bruggen?

We zijn zeker nog niet klaar met de bruggen. De kwaliteit van de informatie wordt door NDW verbeterd. Ook wordt in het project ‘Verkeersmanagement Informatie voor Routeadvies’ (VM-IVRA), waarvan TripService één van de drie deelnemers is, gewerkt aan het beter informeren van weggebruikers bij een geplande brugopening. Er komen  regelmatig nieuwe beschikbaarheidsinfo van bruggen bij. De (locatie)informatie van ruim 50 bruggen bijgewerkt, waardoor ze als melding nog beter in Waze getoond worden. Alles voor een tevreden weggebruiker!

Meer informatie of vrijblijvende demo?

Wij laten graag zien wat je met het combineren van databronnen kunt doen.
Neem contact op