Event Support

Je organiseert een evenement en wilt jouw bezoekers zo goed mogelijk informeren over hun reis naar het evenement. Hiervoor maak je een mobiliteitsplan, richt je (tijdelijke) parkeerlocaties in, zorg je voor looproutes en plaats je routeborden om het verkeer in goede banen te leiden. Maar hoe informeer je jouw bezoekers voordat ze aankomen bij jouw locatie? Daarvoor bieden wij Event Support. Een verzameling diensten die het mogelijk maken voor jou om te communiceren met de bezoeker, te sturen in hun reis en te analyseren hoe het verkeer zich ontwikkeld.

Doelen die bereikt worden door Event Support:

  • Het direct en aantoonbaar bereiken van verschillende doelgroepen rondom het evenement;
  • Het direct kunnen sturen in het reisgedrag van deze doelgroepen, door hen bijvoorbeeld een andere route te geven;
  • Het dynamisch en actueel informeren van weggebruikers over wat zij onderweg tegenkomen;
  • Het verzamelen van data over het gebruik van omleidingsroutes, het sentiment van de verschillende doelgroepen en de mate waarin adviezen zijn opgevolgd;
  • Het in contact komen met de verschillende doelgroepen en ook hun feedback

Wij onderscheiden drie fasen in Event Support: Communiceren, Sturen en Analyseren. Hieronder is per fase aangegeven welke invulling wij hieraan geven.

1. Communiceren

Om te voorkomen dat bezoekers van een evenement als een tsunami op je af komen, is het van essentieel belang om in een vroeg stadium met hen te communiceren over hun reis. Niet alleen door in tekst alle opties uit te leggen, maar juist ook door in interactie met de bezoeker te bepalen wat de optimale reis voor hem of haar kan zijn. De Mobility Portal is hierbij dé ondersteunende tool, om de bezoeker optimaal te informeren en tegelijkertijd te sturen in hun reisgedrag. Ook levert de Mobility Portal waardevolle informatie op over de te verwachten modal split van de bezoekers.

Weet je nog niet goed hoe je jouw bezoekers van te voren kunt bereiken, omdat je bijvoorbeeld een gratis toegankelijk evenement organiseert? Dan helpen wij je graag met de inzet van Online Traffic Management. Naast de Mobility Portal kunnen wij doelgroepen bereiken via Waze, Google en platforms als Facebook en Linkedin.

2. Sturen

Heb je jouw bezoekers geïnformeerd over hun reisopties en kiezen zij ervoor om met de auto te gaan? Dan helpen wij jou dat zij de juiste route volgen naar hun eindbestemming. Bijvoorbeeld naar een van de (tijdelijke) parkeerlocaties die je hebt ingericht. Of misschien naar een P+R, zodat de druk van auto’s in de omgeving van het evenement minder wordt? En ondertussen heb je ook te maken met andere weggebruikers in de omgeving die het evenement niet bezoeken. Dat verkeer heb je graag omgeleid naar routes die niet kruisen met jouw verkeer van bezoekers.

Dankzij onze Traffic Reportal en de inzet van de Waze community kunnen wij afsluitingen, omleidingen en gewenste routes inrichten in bijna alle navigatiesystemen. Hierdoor navigeren bezoekers naar jouw evenement en weggebruikers die toevallig de omgeving van jouw evenement passeren op de gewenste wijze. De inzet van navigatie werkt ondersteunend aan de bebording die je hebt geplaatst, maar geeft ook extra mogelijkheden voor een veilige instroom van verkeer. Heb je bijvoorbeeld een parkeerlocatie met meerdere ingangen? Dan kunnen wij bezoekers die navigeren naar deze eindbestemming realtime en actueel sturen naar een van de ingangen, zodat het verkeer verspreid aankomt.

Lees hoe wij dit hebben gedaan bij Latin Village.

3. Analyseren

Om de verkeersstromen rondom een evenement goed te kunnen sturen, is inzicht in de actuele stand van zaken van groot belang. Naast camerabeelden en mensen op locatie, helpt data van navigatiesystemen en andere bronnen bij het in kaart brengen van de situatie. Hiervoor is er het Event Traffic Dashboard, dat overzicht biedt over de doorstroming, de drukte op de wegen en meldingen die er zijn in geval van incidenten.

Naast de actuele status biedt het Event Traffic Dashboard ook historische data, waardoor prestaties van in- en uitstroom bij de evaluatie van een evenement meegenomen kunnen worden. Bijzondere gebeurtenissen en meldingen van Waze gebruikers worden hierin opgenomen, waardoor het als een perfecte basis kan dienen voor toekomstige evenementen.

Meer informatie of vrijblijvende demo?

Wij laten graag zien wat je met het combineren van databronnen kunt doen.
Neem contact op