Event Traffic Dashboard

Inzicht in de actuele verkeerssituatie is bij wegwerkzaamheden en evenementen van groot belang. Weten hoe het verkeer zich beweegt en waar je op moet sturen, helpt bij het soepel laten verlopen van de verkeersstromen rond wegwerkzaamheden of naar evenementen. Het Event Traffic Dashboard helpt daarbij, door gebruik te maken van allerlei databronnen van overheden en gebruikers van navigatiesystemen.

Tijdens evenementen is het van belang dat de doorstroming altijd op gang blijft. Door in- en uitstroom routes goed te monitoren en daarop direct te kunnen handelen met je scenario’s en bijbehorende verkeersmaatregelen, zorg je er voor dat evenementbezoekers en passanten in beweging blijven. Combineer je dit met sturingsmogelijkheden in bijna alle navigatiesystemen  via onze Traffic Reportal of de Waze Community, dan heb je een uniek palet aan mogelijkheden in handen om het verkeer in goede banen te leiden.

Tevens kan extra congestie voorkomen worden, doordat incidenten in het beheersgebied veel sneller gedetecteerd worden, dankzij incidentmeldingen vanuit Waze, politie of wegbeheerder. Deze informatie wordt in real time getoond in ons dashboard en evenementorganisators, politie of verkeersregelaars kunnen hier direct op acteren.

Het is mogelijk om dit dashboard uit te breiden met de module ‘Historische data’. Hiermee worden de getoonde gegevens voor een bepaalde periode opgeslagen, waardoor de trend zichtbaar wordt en naderhand gebeurtenissen geanalyseerd kunnen worden. Dit helpt bij het bepalen van de toekomstige aanpak en het maken van beleidskeuzes.

Om echt aan de slag te gaan met actief sturen van bezoekersverkeer, helpen wij je graag met onze totaalaanpak vanuit Event Support.

Voor Wegwerkzaamheden bieden we het Roadwork Traffic Dashboard.


Meer informatie of vrijblijvende demo?

Wij laten graag zien wat je met het combineren van databronnen kunt doen.
Neem contact op