Kaartaanpassingen

Tijdens de werkzaamheden is het essentieel om weggebruikers juist te informeren over de actuele situatie op de weg. Hier kunnen wij met onze navigatie-partners een bijdrage aan leveren door informatie te delen over wegwerkzaamheden, afsluiting en rijstrookafsluitingen. Hiermee zijn alle weggebruikers goed en tijdig geïnformeerd.

Wij werken samen met Waze, Google Maps, TomTom en Apple Maps. Met deze partijen delen wij informatie over afsluitingen en gewijzigde wegen, maar ook sluipverkeer kunnen wij effectief voorkomen.

Om deze informatie door te geven hebben we een aantal verschillende oplossingen.

  1. Traffic Reportal
    De Traffic Reportal is een web-tool waarin wegafsluitingen, bestemmingsverkeer en wegwaarschuwingen kunnen worden ingevoerd. Deze informatie wordt in real-time gedeeld met de navigatiesystemen.
  2. Loket kaartaanpassingen
    We hebben een loket ingericht waarbij via de mail kaartaanpassingen gedeeld kunnen worden. Hierbij wordt per fasering of aanpassing betaald.
  3. Raamovereenkomst Kaartaanpassingen voor overheden (en koppeling Melvin)
    Voor overheden bieden wij de mogelijkheid tot het afkopen van alle kaartaanpassingen. Daarnaast hebben we ook een module om Melvin te koppelen met de navigatiesystemen. De prijs hiervoor wordt bepaald door het aantal inwoners van de gemeente.

Meer informatie en de prijslijst voor dit product? Stuur ons dan een mail op: info@tripservice.nl

Meer informatie of vrijblijvende demo?

Wij laten graag zien wat je met het combineren van databronnen kunt doen.
Neem contact op