Partners

Nationale Dataportaal Wegverkeer

In de Nationale Dataportaal Wegverkeer (NDW) werken 19 overheden samen aan het inwinnen, opslaan en distribueren van wegverkeersgegevens. Deze gegevens worden ingezet voor effectief verkeersmanagement, gerichte verkeersinformatie en treffende verkeerskundige analyses. Doel van dit alles is een betere bereikbaarheid, minder files, meer verkeersveiligheid en minder uitstoot van schadelijke stoffen. Via 2Ways hebben wij een Data+Diensten overeenkomst met de NDW. Dit is een wederkerige overeenkomst waarin afspraken staan vastgelegd over eventuele extra diensten vanuit de NDW en de wederdiensten die wij hiervoor terug leveren. Voorbeelden van deze verplichte teruglevering kunnen zijn: controle van de datakwaliteit, verrijking van de data of doorgifte van veiligheidsberichten aan de weggebruikers.

Waze

Waze helpt passagiers en chauffeurs om te komen waar ze naartoe willen – sneller, soepeler, veiliger en gelukkiger – terwijl ze werken om files te verslaan. Waze is een wereldwijde community van meer dan 115 miljoen mensen en eigendom van Google. Wazers – inclusief chauffeurs, passagiers, kaartbewerkers en bètatesters – dragen bij aan onze live navigatie en werken samen om verkeersproblemen te verminderen.

Wij zijn via 2Ways partner van Waze en maken deel uit van het ‘Waze for Cities’ programma, eerder ook wel het Connected Citizens Program (CCP) genoemd. Het programma is gestart om weggebruikers en wegbeheerders dichter bij elkaar te brengen. Veel wegbeheerders weten niet precies wat er gebeurt op de weg en het programma kan daar verandering in brengen. Overheden leveren informatie die bij hen bekend is. Waze deelt openbare incidentendata, zodat wegbeheerders hier sneller op kunnen reageren. Doordat wij de NDW-data aan Waze leveren, kunnen overheden in Nederland zonder terugleververplichting aan het programma deelnemen.

De missie van Waze is om weggebruikers en wegbeheerders wereldwijd met elkaar te verbinden om zo te zorgen voor meer veiligheid op de weg, een betere verkeers- en navigatie app en overheden beter gebruik te laten maken van de beschikbare verkeersdata. Dit kan gebruikt voor stadsplanning, informeren van weggebruikers en het efficiënter maken van vele overheidstaken.

Google Maps / Localyse

Localyse is Google Maps Business Partner in de Benelux en dankzij ons partnership met Localyse, kunnen wij gebruik maken van hun kennis en netwerk op het gebied van Google Maps. Wij werken al jaren met diverse API’s en services van het Google Cloud Platform, waar Google Maps inmiddels onderdeel van uitmaakt. Hierdoor kunnen wij allerlei diensten leveren op het gebied van Google Traffic, Maps, Places en andere Cloud Services.

Logo van Localyse

Meer informatie of vrijblijvende demo?

Wij laten graag zien wat je met het combineren van databronnen kunt doen.
Neem contact op