Datum: Sinds 2010
Locatie: Benelux

Ons Wegstatus.nl platform is ontstaan vanuit de Waze Benelux community. Doordat deze samenwerking altijd enorm goed is geweest hebben wij een belangeloze inzet om hen te ondersteunen met het invoeren van wegwerkzaamheden in de Waze app. TripService beheert een koppeling tussen Waze en NDW en een validatietool voor de Waze vrijwilligers die hiermee SPIN en Melvin meldingen kunnen valideren.
Sinds kort is de community nog verder geprofessionaliseerd wat heeft geresulteerd in de Stichting Waze Vrijwilligers Nederland. Hierdoor zijn inmiddels ook de eerste zakelijke projecten uitgerold in samenwerking met de stichting. Dit biedt enorm veel aanknopingspunten voor zowel het informeren van de weggebruiker zowel als hulpmiddel voor wegbeheerders.

Dennis Kao, Voorzitter van de Stichting Waze Vrijwilligers Nederland:
“Ik ben begonnen als kaartbewerker in Waze, omdat ik lokaal wat verbeteringen zag die in de kaarten van Waze opgenomen konden worden. Hiermee lever je als Waze editor een bijdrage aan alle Waze gebruikers (mensen die de app gebruiken maar ook de overige kaartbewerkers). Het vormt zo een zeer betrokken community die voor en met elkaar werken aan bruikbare en vooral nauwkeurige informatie ten behoeve van doeltreffende navigatie. Van het aanpassen van straten, kruisingen en snelheden kwamen ook al gauw de wegwerkzaamheden als zeer waardevolle kaartinformatie naar voren. Eerst hebben we de werkzaamheden opgezocht of kregen we die via verschillende nieuwsbrieven in onze mailbox.

Nu maken we gebruik van Wegstatus.nl. Hierin komen verschillende bronnen direct en continue bijgewerkt, op binnen. Bronnen als SPIN, MELVIN, NDW gegevens en zelfs koppelingen met FLISTER van Rijkswaterstaat. Geplande wegafsluitingen door wegwerkzaamheden komen bijvoorbeeld via MELVIN binnen op Wegstatus.nl en wij kunnen daarvanuit de relevante wegen/straten afsluiten voor het verkeer. De automobilist wordt zo keurig om de werkzaamheden heen geleid.

Meldingen van FLISTER geven ons up-to-date informatie over gevaren of bijzondere situaties op bijvoorbeeld de snelwegen. Hiermee kunnen wij via Wegstatus.nl rijbanen/wegen afsluiten. Zo zal er geen onnodig verkeer aansluiten, doordat deze tijdig een alternatieve route via Waze aangeboden krijgen. Is het incident verholpen zal er via FLISTER een update komen naar Wegstatus en wordt de afsluiting automatisch verwijderd.

Kortom Wegstatus stelt onze community in staat om doeltreffend en efficiënt up-to-date opvolging te geven aan de situatie op de weg. Door geplande werkzaamheden vooraf op te nemen of door relevante situaties op de weg op te kunnen nemen in onze kaart. Zo heeft de hele community altijd de meest relevante en effectieve informatie tot haar beschikking.”

Meer informatie of vrijblijvende demo?

Wij laten graag zien wat je met het combineren van databronnen kunt doen.
Neem contact op