De ongestelde vraag

De overheid heeft afgelopen jaren een schat aan open data ontsloten om onder andere economische en maatschappelijke innovatie aan te jagen. De komende jaren komt er steeds meer informatie beschikbaar. Uit intelligente verkeerslichten, maar ook uit de auto’s zelf. Wie vraagt er om deze data?

Binnen Talking Traffic werkt de overheid samen met de markt en stimuleert het ontsluiten en leveren van mobiliteitsdata. Met de beschikbaarheid van de data komt het wel goed, maar hoe gaat de data gebruikt worden? Naar de toegevoegde waarde van de data kunnen we nu nog maar gissen. 

Afgelopen jaren ben ik vooral hobbymatig bezig geweest met het ontsluiten van open data via het platform Wegstatus.nl. Door met de data bezig te zijn heb ik talloze mogelijkheden gezien, die tot op heden onbenut zijn gebleven. Door de samenwerking met Waze tonen we nu bijvoorbeeld voor brugopeningen de gemiddelde openingsduur en worden op basis van de beeldstanden op de matrixborden de wisselbanen bij Muiden en Amsterdam in real-time geopend en gesloten in de navigatie-app. Het wachten is op opdrachtgevers om met de rest van de ideeën aan de slag te gaan. Wij hebben er genoeg!!

Wachten op een opdrachtgever doen meer partijen. Het businessmodel voor het aanbieden van datadiensten is ingewikkeld, omdat weggebruikers inmiddels gewend zijn aan gratis apps en informatie. Waar en hoe genereer je inkomsten? Je ziet dat marktpartijen daar verschillend mee omgaan. Waze bijvoorbeeld toont advertenties en stelt data gratis beschikbaar aan overheden. Dit kunnen zij doen omdat de kaarten in app door vrijwilligers worden bijgehouden. Andere partijen verkopen locatiedata van gebruikers aan overheden, om voldoende inkomsten voor inwinning van kaartdata en app-ontwikkeling te genereren. Vooralsnog lijkt echte (door)ontwikkeling alleen mogelijk door opdrachten/subsidie vanuit de overheid.

Vanuit TripService delen we graag onze ervaring in het werken met (open) mobiliteitsdata. We zijn er van overtuigd dat we veel meer gebruik kunnen maken van de reeds beschikbare data en zijn ook bereid om andere organisaties hiermee verder op weg te helpen.

Meer weten over wat wij doen met open data? Mail mij op jan@tripservice.nl en ik vertel je er graag meer over.

Auteur: Jan Spoelstra

Meer informatie of vrijblijvende demo?

Wij laten graag zien wat je met het combineren van databronnen kunt doen.
Neem contact op