Pre-trip: Informatie campagnes

Met onze tools willen wij opdrachtgevers ondersteunen om zo optimaal mogelijk te informeren. In de basis richten wij ons hierbij op de mensen op de weg. Dit zijn vooral reizigers van A naar B, maar ook hebben we de mogelijkheid om andere doelgroepen te informeren. Enkele concrete voorbeelden staan hieronder.

Vooraankondigingen

Vooraankondigingen versturen wij via allerlei platformen en systemen. Via Waze bereiken we direct de weggebruiker, via sociale media en Google Display kunnen we nagenoeg iedereen in Nederland (en daarbuiten) bereiken. Belangrijk bij het opzetten van een informatiecampagne is het bepalen van de doelgroep. Wie wil je bereiken, maar nog belangrijker, welke actie moet die doelgroep ondernemen? Is dat het opnemen van informatie, het downloaden van een app, of het doorklikken naar een webpagina?

Onze selectie methode stelt ons in staat om op basis van subgroepen (forens, omwonende, ondernemer), eigenschappen (leeftijd, geslacht) en locatie (geofencing) de juiste selectie te maken. Hierin speelt ook de keuze van het kanaal een rol: via Instagram wordt een andere doelgroep aangesproken dan via LinkedIn. Samen met de opdrachtgever bespreken wij het doel van de campagne en de gewenste call to action.

Naast het inrichten van de campagnes kunnen wij ook voorzien in eigen landingspagina’s van waaruit de gebruiker doorgestuurd kan worden naar de juiste bestemming.

Navigatie (Waze)

Via Waze kunnen wij weggebruikers direct informeren met informatie over de route die ze vaak gebruiken. Door middel van geofencing bereiken wij de gebruikers en voorzien hen van de juiste informatie. Op een veilig moment (als de weggebruiker stilstaat), wordt een informatiebericht (takeover) getoond door middel van een pop-up in de applicatie.

Buiten algemene berichten, kunnen we ook campagnes opzetten voor specifieke locaties. Zijn er bijvoorbeeld dagen dat de IKEA, het strand, of een museum druk bezocht zijn, dan kunnen we hier een specifieke campagne voor inrichten. Potentiële bezoekers die naar deze locatie willen navigeren, krijgen dan een aangepaste afbeelding te zien met het geldende advies. Ook kunnen bestemming en route hierop worden aangepast. Tevens is het mogelijk om weggebruikers te informeren over de mogelijkheden van P+R locaties of reistijden via het openbaar vervoer.

Sociale media (Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter)

Hierop kunnen we zowel advertenties als stories plaatsen vanuit het account van de opdrachtgever. De berichten kunnen uit zowel tekst, afbeeldingen als video’s bestaan.

Interactie

Door de inzet van advertenties kan het social media team van de opdrachtgever direct in contact komen met de doelgroep. In dit contact kan verder worden uitgelegd wat de impact is die te verwachten valt of de acties die de doelgroep moet nemen. Doordat de advertenties direct worden ingericht op de social media pagina’s van de opdrachtgever, kan er gewerkt worden vanuit bestaande systemen. Hiermee besparen we veel tijd en moeite. Desgewenst kunnen wij ook zelf pagina’s opzetten en beheren.

Online advertenties (Google Display)

Google Search & Display
Google Display is het grootste online reclamenetwerk ter wereld. Op bijna elke website worden advertenties van Google Display getoond. In Google is de juiste doelgroep goed te bereiken.

Youtube
Binnen YouTube (onderdeel van Google Display Network) is het mogelijk om videoberichten te verspreiden. Deze worden getoond voor het bekijken van andere video’s.

Spotify

Met de inzet van Spotify kunnen we audio boodschappen met de weggebruiker delen. De audioboodschap wordt afgespeeld in de auto waardoor berichten nog meer impact hebben. Op basis van postcode kunnen we bepalen wie een bericht te horen krijgt. We kunnen zowel Nederlandse als buitenlandse bestuurder bereiken.

Meer informatie of vrijblijvende demo?

Wij laten graag zien wat je met het combineren van databronnen kunt doen.
Neem contact op