Periode : augustus 2020
Opdrachtgever : Agentschap Wegen & Verkeer (België)

Het is belangrijk dat regelmatig controle plaatsvindt van de open-data die door de overheid wordt aangeboden. Zeker met projecten zoals Mobili-Data in het verschiet. In opdracht van het AWV hebben wij in 2020 een analyse uitgevoerd van de verkeersborden die een relatie hebben tot de maximumsnelheid. In zes gemeenten zijn, in samenwerking met de Waze community, snelheidsborden gecontroleerd met de data in Waze, Google Streetview en met lokale kennis van de community-leden.

Klopte de informatie niet met elkaar? Dan werd aangegeven waarom het niet klopte en wat er aangepast moest worden.

In totaal zijn er 1.560 borden gecontroleerd, waarvan de status en de eventuele aanpassingen in de komende tijd worden verwerkt in de systemen van het AWV. Ook kan op deze manier lokale wegbeheerders beter aangestuurd worden om te controleren op hiaten in de data.

Meer informatie of vrijblijvende demo?

Wij laten graag zien wat je met het combineren van databronnen kunt doen.
Neem contact op