Periode: juni – september 2021
Opdrachtgever: Gemeente Groningen

In 2020 deed de Gemeente Groningen een aanbesteding met als doel een Startup te selecteren die oplossingen weet op een maatschappelijk vraagstuk. In dit geval: Ontwikkel een oplossing die het bewustzijn in (verantwoordelijk) reisgedrag vergroot en mensen stimuleert om verantwoordelijke mobiliteitskeuzes te maken. Hierbij was campus Groningen één van de partners. 

Onze bestaande Mobility Portal, afgestemd op de campus in Groningen, is hier een mooie oplossing voor. Het mobiliteitsplatform wordt hierbij volledig geïntegreerd in de website. Het geeft bezoekers een overzicht van de mogelijkheden om naar Campus Groningen te reizen. Een fiets- en looproute wordt toegevoegd wanneer dit mogelijk en realistisch is. Bij elke mogelijkheid staan afwegingen als impact op het milieu, en gezondheid. Ook geeft de portal inzicht met welke vervoersmiddelen bezoekers reizen en waar zij vandaan komen. Hierdoor kan elke bezoeker een weloverwogen keuze maken als het gaat om vervoer en kan de Campus Groningen inspelen op deze mobiliteiten.

Meer informatie of vrijblijvende demo?

Wij laten graag zien wat je met het combineren van databronnen kunt doen.
Neem contact op