Minder Hinder

Wegwerkzaamheden geven vaak hinder voor omwonenden, weggebruikers en ondernemers. Vooral bij grootschalige en langdurige werkzaamheden is deze overlast helaas niet weg te denken. Wegbeheerders zetten al jaren in op het beperken van deze overlast en naast fysieke maatregelen, worden er ook digitale toepassingen ingezet. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van social media, analyse met floating car data en actief sturen in navigatiesystemen, maar ook het creëren van een veilige werkplek voor de wegwerkers door digitale vooraankondigingen in de navigatie. Vanuit het principe “Minder Hinder” zijn er verschillende digitale mogelijkheden in te zetten, die resulteren in minder hinder voor de verschillende stakeholders.

Onze Minder Hinder aanpak is de verzamelnaam waarbinnen wij deze digitale toepassingen aanbieden, om het principe van Minder Hinder samen met de opdrachtgever goed in te vullen. Door de combinatie van dashboarding en directie communicatie met belanghebbenden (stakeholders), is het mogelijk om tot een optimaal resultaat te komen.

Dankzij ons Roadwork Traffic Dashboard is er altijd inzicht in de actuele verkeerssituatie. Om reizigers en omwonenden te bereiken zetten wij Online Traffic Management in en geven wij alternatieve reisopties via onze Mobility Portal. Omleidingen, afzettingen en beperkingen kun je zelf beheren via onze Traffic Reportal. Een slimme combinatie van tools, die direct tot Minder Hinder leidt.

De zeven stappen tot resultaat

Minder Hinder bestaat volgens Rijkswaterstaat uit zeven stappen:

  1. Slim plannen
  2. Slim bouwen
  3. Mobiliteitsmanagement
  4. Verkeersmanagement
  5. Communicatie
  6. Publieksgerichte uitvoering
  7. Regionale samenwerking

Het beïnvloeden van verplaatsingsgedrag om de vraag naar autoverplaatsingen te verminderen is Mobiliteitsmanagement. Door de inzet van de Mobility Portal en Online Traffic Management helpen wij weggebruikers om hun reisgedrag aan te passen. Denk aan voorkomen van reizen, reizen op een ander moment, reizen via een andere route of reizen met een andere modaliteit dan de auto.

Verkeersmanagement is het coördineren van het verkeer op de weg, door inzichtelijk te maken hoe de actuele verkeerssituatie is via dashboard en analyse. Daarnaast kunnen wij weggebruikers direct bereiken dankzij berichtgeving in Waze en social media. Ook is het mogelijk om pechgevallen en incidenten vroegtijdig te detecteren en hierop te acteren.

Communicatie is meer dan alleen zenden van informatie. Dankzij social media geven wij de verschillende doelgroepen ook de mogelijkheid om te reageren op geplaatste berichten. Hierdoor stellen wij omgevingsmanagers van opdrachtgevers en/of aannemers in staat om te reageren op bepaalde sentimenten en is het mogelijk om knelpunten vroegtijdig op te lossen. Door deze Publieksgerichte uitvoering worden mogelijke ergernissen al vroegtijdig aangepakt.

Belangrijk hierbij is het bereiken van de juiste doelgroepen met de voor hen relevante berichten. In de afbeelding hieronder zijn die doelgroepen eenvoudig weergegeven: Verkeer dat moet omrijden, Dagelijks woon/werk verkeer en Omwonenden die overlast ervaren. Iedere doelgroep kent hierbij zijn eigen behoeften in communicatie. Samen met de opdrachtgever richten wij dit in en zorgen wij voor Minder Hinder.

Meer informatie of vrijblijvende demo?

Wij laten graag zien wat je met het combineren van databronnen kunt doen.
Neem contact op