On-trip: Navigatie beïnvloeding

Tijdens wegwerkzaamheden willen we de reiziger zo goed mogelijk informeren over de juiste route en verwachte hinder onderweg. Dit wordt fysiek gedaan door middel van borden, maar steeds vaker ook digitaal. Borden worden steeds minder gelezen en weggebruikers vertrouwen steeds meer op hun navigatie.

Met onze tools willen wij onze opdrachtgevers zo goed mogelijk helpen om belangrijke informatie ook digitaal te ontsluiten. Het doel hierbij is niet om bestaande maatregelen te vervangen, maar juist aanvullend te werken. Wij werken dan ook altijd vanuit het principe dat fysieke maatregelen op de weg altijd in lijn moeten zijn met digitaal uitgewerkte maatregelen.

Met het product ‘kaartaanpassingen’ zorgen wij ervoor dat de weggebruiker altijd goed geïnformeerd onderweg is, we zorgen voor extra veiligheid op de weg door minder zoekverkeer en zorgen voor minder drukte rondom het projectgebied, doordat weggebruikers al veel eerder een alternatieve route krijgen.

TRAFFIC REPORTAL

Voor actuele informatie zetten wij onze Traffic Reportal in. Naast dat klanten hier zelf gebruik van kunnen maken, maken wij hier ook intern vaak gebruik van om onze klanten volledig te ontzorgen. Onze Traffic Reportal is real-time gekoppeld met alle service providers. Vind er dus ergens een afsluiting plaats, dan voeren wij deze in en wordt dat direct verstuurd naar de betreffende navigatie systemen.


De enige uitzondering hierop is Google Maps. Zij ontvangen informatie indirect via Waze. We beschikken ook over een directe ingang bij Google, maar hierin is informatie nog niet in real-time te ontsluiten.

Informatie die wij in real-time ontsluiten zijn wegafsluitingen, maar ook informatie over rijstrookafsluitingen, stilstaande werkvoertuigen, pijlwagens, enzovoorts.

WEGAFSLUITINGEN OF AANPASSINGEN

Verkeersveiligheid is erg belangrijk, vooral tijdens wegwerkzaamheden. De situatie op de weg is veranderd, mensen letten iets minder goed op. Dan lopen er vaak ook nog wegwerkers of verkeersregelaars op de weg. Nog te vaak gaat het goed fout rond wegwerkzaamheden en daarom willen wij een bijdrage doen aan het voorkomen van incidenten.

Grootschalige wegwerkzaamheden, een incident of juist een zomerse dag met heel veel dagjesmensen. TripService zorgt ervoor dat de situatie op de weg altijd in real-time wordt vertaald naar de navigatie in het voertuig. Onze informatie komt terecht bij de meest gebruikte navigatie (apps) van Nederland (Waze, TomTom, Apple Kaarten & Google Maps), logistieke systemen van grote vervoerders en in-car systemen van de belangrijkste automerken.

Deze systemen en partners bepalen uiteindelijk zelf op basis van interne factoren welke informatie wel of niet wordt toegepast. Mocht hier toch een probleem ontstaan, dan hebben wij bij alle partijen een escalatiekanaal waarop wij informatie kunnen doorzetten.

Omleidingsroutes

De serviceproviders zorgen ervoor dat het verkeer, op basis van de door ons doorgegeven informatie, zo efficiënt mogelijk verspreid wordt over het wegennet en de beschikbare omleidingsroutes. Hierbij wordt rekening gehouden met de wegcategorisering en juridische kaders zoals bestemmingsverkeer.

Bestemmingsverkeer

Voor effectief verkeersmanagement is het nodig dat maatregelen ook een juridisch kader hebben. Dit is mogelijk door wegen of gebieden tijdelijk te bestemmen tot bestemmingsverkeer.  Op deze manier krijgen weggebruikers een waarschuwing als ze een gebied naderen met bestemmingsverkeer. Ook krijgen ze slechts een route door een dergelijk gebied als de bestemming of tussenstop ook in dat gebied ligt.

Een van onze klanten Traffic Service Nederland laat zien hoe zij de Traffic Reportal inzetten.

Meer informatie of vrijblijvende demo?

Wij laten graag zien wat je met het combineren van databronnen kunt doen.
Neem contact op