Roadwork Traffic Dashboard

Inzicht in de actuele verkeerssituatie is voor wegwerkzaamheden en evenementen van groot belang. Weten hoe het verkeer zich beweegt en waar je op moet sturen, helpt bij het soepel laten verlopen van de verkeersstromen bij wegwerkzaamheden of naar evenementen. Het Roadwork Traffic Dashboard helpt daarbij, door gebruik te maken van allerlei databronnen van overheden en gebruikers van navigatiesystemen.

Tijdens wegwerkzaamheden is het van belang dat de doorstroming altijd op gang blijft. Door omleidingsroutes goed te monitoren en daarop direct te kunnen handelen met je verkeersmaatregelen, zorg je er voor dat passanten in beweging blijven. Combineer je dit met sturingsmogelijkheden in bijna alle navigatiesystemen via onze Traffic Reportal of de Waze Community, heb je een uniek palet aan mogelijkheden in handen om het verkeer in goede banen te leiden.

Tijdens (grootschalige) wegwerkzaamheden is het van belang dat de files niet uit de hand lopen en de voertuigverliesuren / vertragingstijd beperkt blijven. Binnen de speelruimte die beschikbaar is kunnen wij monitoren hoe routes functioneren en wat de prestaties zijn van de huidige omleidingsroutes. Door dit te koppelen aan KPI’s is snel en overzichtelijk te zien waar de huidige knelpunten liggen en hoe hierop ingespeeld kan worden.

Tevens kan extra congestie voorkomen worden, doordat incidenten in het beheersgebied veel sneller gedetecteerd worden, dankzij incidentmeldingen vanuit Waze, politie of wegbeheerders. Deze informatie wordt in real time getoond in ons dashboard en wegbeheerders zoals Rijkswaterstaat, politie of verkeersregelaars kunnen hier direct op acteren.

Het is mogelijk om dit dashboard uit te breiden met de module ‘Historische data’. Hiermee worden de getoonde gegevens voor een bepaalde periode opgeslagen, waardoor de trend zichtbaar wordt en naderhand gebeurtenissen geanalyseerd kunnen worden. Dit helpt bij het bepalen van de toekomstige aanpak en het maken van beleidskeuzes.

Voor Evenementen bieden we het Event Traffic Dashboard.


Meer informatie of vrijblijvende demo?

Wij laten graag zien wat je met het combineren van databronnen kunt doen.
Neem contact op