Projects

This means that we can help solve mobility issues for governments, road authorities, events and safety regions.
Online Traffic Management A4/A9

Online Traffic Management A4/A9

Traffic & More / Boskalis
Op twee snelwegen, A4 Burgerveen - Schiphol en A9 Raasdorp - Velsen, is een vergelijkbaar project van Online Traffic Management ingezet. Eén week voor de wegwerkzaamheden startte het project om weggebruikers te informeren. Hiervoor is gebruik gemaakt van Waze takeovers en advertenties via Facebook, Instagram en Google Display.
View all projects
A2 Deil-Empel

A2 Deil-Empel

Rijkswaterstaat
For the roadworks on the A2 motorway at Deil-Empel, the Ministry of Infrastructure and Water Management (Rijkswaterstaat) asked us to help keep road users informed. In collaboration with Rijkswaterstaat and Using Waze, Google Ads, Facebook and Instagram, we were able to show a range of static and dynamic information.
View all projects
Slim reizen naar het bos

Slim reizen naar het bos

SmartWayz
Tijdens de periode van strenge coronamaatregelen zochten veel mensen hun vermaak in het bos. In het algemeen een veilige keuze, maar niet wanneer er te veel wandelaars zich in hetzelfde bos begeven. Om de drukte in de bossen van zuid nederland te reguleren kunnen meldingen in de navigatie-app Waze helpen.
View all projects
Zwarte Cross Festival

Zwarte Cross Festival

Zwarte Cross Festival
Voor het Zwarte Cross Festival hebben wij de Mobility Portal ingezet als de reisplanner voor bezoekers. Ruim 30.000 bezoekers hebben gebruik gemaakt van deze reisplanner, die geïntegreerd was in de site en app van het festival. De reisplanner liet verschillende modaliteiten zien en zorgde ervoor dat bezoekers een juiste route aangeboden kregen op basis van hun bestemming (dagbezoekers, campinggasten, crew, etc).
View all projects
Speed limit checks Belgium

Speed limit checks Belgium

Vlaams Verkeerscentrum
It is important to check regularly the open data supplied by the government. This is especially with projects like Mobility Data in the offing. In 2020 we carried out an analysis of the traffic signs related to the speed limit for the Belgian roads and traffic agency, the AWB.
View all projects
LatinVillage

LatinVillage

Evenemententerrein Spaarnwoude
We also worked with the volunteers on the dynamic operation of the car park entrances, so that visitors were always directed along the right route. Finally, our collaboration with Waze meant we managed to avoid a repeat of the huge traffic chaos seen the previous year. All surrounding residential areas were closed to event traffic and could only be accessed by local residents.
View all projects
Schoolzones - Ministerie I&W

Schoolzones - Ministerie I&W

Ministerie I&W
Veilig Verkeer Nederland is, samen met het ministerie, dit jaar gestart met de pilot om schoolzones en meldingen hierover weer te geven in navigatie-apps. Met Waze takeovers droegen we hier aan bij.
View all projects
De Grote Kruising (N210) - Krimpen aan den IJssel

De Grote Kruising (N210) - Krimpen aan den IJssel

De Grote Kruising
Door een reconstructie van de grote kruising (N210, C.G. Roosweg en de Nieuwe Tiendweg) werd de gebruikelijke route van weggebruikers die door dit gebied reden aangepast. Om dit zo correct mogelijk te doen hebben we Waze takeovers ingezet om weggebruikers te informeren.
View all projects
Filenieuws voor DPG Media

Filenieuws voor DPG Media

DPG Media
We kennen het allemaal. Je hebt de radio aan staan en ieder half uur krijg je even een snelle update van de files op de A en N wegen. Soms door de DJ zelf, soms ingesproken door iemand van de ANWB. Nuttige informatie, want niet iedereen rijdt met navigatie en is dus niet automatisch op de hoogte van een naderende file.
View all projects
A9 Gaasperdammertunnel

A9 Gaasperdammertunnel

Rijkswaterstaat
De A9 bij Amsterdam is onlangs gedeeltelijk aangepast, waardoor het verkeer nu door tunnelbuizen rijdt. Hiervoor hebben wij, in samenwerking met de Waze Community, de route- en kaart-informatie in Waze en Google Maps aangepast.
View all projects
Waze Community

Waze Community

Benelux
Ons Wegstatus.nl platform is ontstaan vanuit de Waze Benelux community. Doordat deze samenwerking altijd enorm goed is geweest hebben wij een belangeloze inzet om hen te ondersteunen met het invoeren van wegwerkzaamheden in de Waze app.
View all projects
Rijkswaterstaat - IJsselbruggen

Rijkswaterstaat - IJsselbruggen

Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat heeft voor het IJsselbruggen project onze hulp gevraagd voor de informatievoorziening naar de weggebruiker. Dit project was onze testcase voor onze Online Traffic Management aanpak.
View all projects
LatinVillage

LatinVillage

Evenemententerrein Spaarnwoude
Voor het Latin-evenement LatinVillage hebben wij het Event Traffic Dashboard geleverd. Hieraan gekoppeld hebben wij de stichting Waze vrijwilligers Nederland ingezet voor het leveren van mensen die het portaal bedienden en hierbij inzichten konden bieden aan het mobiliteitsteam ter plaatse.
View all projects
Waze Community

Waze Community

Benelux
Our Wegstatus.nl platform arose from the Waze Benelux community. Since this partnership has always been very good, we are selflessly committed to supporting them in entering roadworks into the Waze app.
View all projects
Mobility Portal - Campus Groningen

Mobility Portal - Campus Groningen

Gemeente Groningen
n 2020, the Municipality of Groningen put out a tender to select a startup that would be able to find solutions to social issues. In this case, it was about developing a solution to increase awareness about travelling responsibly and encourage people to make responsible mobility choices. Campus Groningen was one of the partners.
View all projects
Controle snelheden

Controle snelheden

Agentschap Wegen & Verkeer (België)
Het is belangrijk dat regelmatig controle plaatsvindt van de open-data die door de overheid wordt aangeboden. Zeker met projecten zoals Mobili-Data in het verschiet. In opdracht van het AWV hebben wij in 2020 een analyse uitgevoerd van de verkeersborden die een relatie hebben tot de maximumsnelheid.
View all projects
Zwarte Cross Festival

Zwarte Cross Festival

Zwarte Cross festival
We used the Mobility Portal as the journey planner for visitors to the Zwarte Cross Festival. Over 30,000 visitors used the journey planner, which was integrated into the festival’s website and app.
View all projects
Traffic jam news for DPG Media

Traffic jam news for DPG Media

DPG Media
We are all familiar with it. You’ve got the radio on and every half hour you hear a brief update of the traffic jams on the Motorways and A-roads, sometimes it’s read out by the DJ, and sometimes by someone from, say, AA Roadwatch.
View all projects
A9 Gaasperdammertunnel

A9 Gaasperdammertunnel

Rijkswaterstaat
The A9 near Amsterdam has recently been undergoing partial modifications, with traffic now passing through tunnels. To handle this, we changed the route and map information in Waze and Google Maps with the help of the Waze Community. Consequently, road users are always kept fully informed and will not be faced with any unwelcome surprises.
View all projects
Mobility Portal - Campus Groningen

Mobility Portal - Campus Groningen

Gemeente Groningen
In 2020 deed de Gemeente Groningen een aanbesteding met als doel een Startup te selecteren die oplossingen weet op een maatschappelijk vraagstuk. In dit geval: Ontwikkel een oplossing die het bewustzijn in (verantwoordelijk) reisgedrag vergroot en mensen stimuleert om verantwoordelijke mobiliteitskeuzes te maken. Hierbij was campus Groningen één van de partners. 
View all projects
A2 Deil-Empel

A2 Deil-Empel

Rijkswaterstaat
Voor de wegwerkzaamheden aan de A2 bij Deil-Empel zijn wij door Rijkswaterstaat gevraagd mee te helpen met het informeren van de weggebruiker. Via Waze, Google Ads, Facebook en Instagram hebben wij in samenwerking met Rijkswaterstaat, verschillende statische en dynamische informatie laten zien.
View all projects
Smart journeys to the forest

Smart journeys to the forest

SmartWayz
During the period of strict coronavirus restrictions, many people turned to forests for distraction. Although generally a safe choice, it is not so much so if there are too many hikers there at the same time. Notifications in the Waze navigation app can help regulate the traffic in the forests of the southern part of the Netherlands.
View all projects
Online Traffic Management on A4/A9

Online Traffic Management on A4/A9

Boskalis
We ran a similar Online Traffic Management project on two stretches of motorway, the A4 from Burgerveen to Schiphol and the A9 from Raasdorp to Velsen. The campaign began informing road users a week before the road works were due to start.
View all projects

FIND OUT MORE OR REQUEST A FREE DEMO

We’d be pleased to show you what you can do by combining data sources.
Contact us